Gwint Wiki
Gwint Wiki

Historia[]

Grasanci Svalbloda byli wojownikami ze Skellige. Silni, waleczni i okrutni. Zdawać by się mogło, że nie różnią się niczym od swoich pobratymców. Jednak oni, nie atakują nadbrzeżnych osad dla złota, ale dla krwi.