FANDOM


return {
  ["ambush"] = 'Zasadzka: Zagrywana zakryta. Odkrywana po spełnieniu warunków tej umiejętności.', 
  ["armor"] = 'Pancerz: Pochłania określoną ilość obrażeń, po czym ulega zniszczeniu.', 
  ["assimilate"] = 'Asymilacja: Wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdym razem, gdy zagrasz kartę, która nie była w twojej początkowej talii.', 
  ["aura"] = 'Aura: Umiejętność pasywna działająca do zniszczenia lub zablokowania jednostki.', 
  ["banish"] = 'Wygnaj: Usuń kartę z gry. Uwaga: usunięta karta nie jest uznawana za zniszczoną.', 
  ["banish_in_graveyard"] = 'Ulotna: Usuń tę kartę z gry po przeniesieniu z pola bitwy na cmentarz. Jeśli to karta specjalna, usuń ją z gry po aktywowaniu jej umiejętności.', 
  ["berserk"] = 'Szał: Aktywuj tę umiejętność za każdym razem, gdy bazowa siła spadnie do wartości równej lub niższej od wskazanej.', 
  ["bleeding"] = 'Krwawienie: Status, który zadaje jednostce 1 pkt obrażeń na koniec jej tury. Uwaga: tury krwawienia mogą się kumulować; 1 tura krwawienia anuluje 1 turę witalności.', 
  ["bloodthirst"] = 'Żądza krwi: Liczba rannych jednostek wroga wymagana do aktywowania tej umiejętności.', 
  ["bond"] = 'Więź: Aktywuj tę umiejętność, jeśli kontrolujesz kopię tej karty.', 
  ["bonded"] = 'Więź: Aktywuj tę umiejętność, jeśli kontrolujesz egzemplarz tej karty.', 
  ["boon"] = 'Korzyść: Pozytywny wpływ na rząd. Może zostać zastąpiony innym efektem, znika wraz z końcem rundy.', 
  ["boost"] = 'Wzmocnij: Zwiększ aktualną siłę jednostki.', 
  ["boosted"] = 'Wzmocniona: Aktualna siła jednostki jest większa, niż jej siła bazowa.', 
  ["bounty"] = 'Nagroda (status): Za każdym razem, gdy zniszczona zostaje jednostka z tym statusem, przeciwnik zyskuje monety w liczbie równej jej sile bazowej. Nagroda może dotyczyć jednocześnie tylko jednej jednostki wroga.', 
  ["brave"] = 'Bohater: Aktywuje umiejętność, jeżeli aktualnie przeciwnik ma przewagę punktową (liczone po umieszczeniu tej jednostki i jednostek, które tworzy, na polu bitwy).', 
  ["charge"] = 'Ładunek: Liczba użyć umiejętności rozkazu. Tylko karty z „Ładunek: X” w opisie mogą otrzymywać dodatkowe ładunki.', 
  ["charm"] = 'Urok: Przenieś wroga do przeciwnego rzędu.', 
  ["clone"] = 'Kopia: Dokładna kopia danej karty, zachowuje jej siłę i umiejętności.', 
  ["coin"] = 'Moneta: Podstawowa waluta novigradzkiego półświatka, wykorzystywana do wnoszenia opłat i haraczy. Możesz dysponować maksymalnie 9 monetami. Połowa twojego zapasu monet (zaokrągloną w dół) przechodzi z tobą do kolejnej rundy.', 
  ["collateral"] = 'Zastaw: Jeśli nie masz dość monet, zadaj tej jednostce obrażenia równe monetarnemu kosztowi tej umiejętności.', 
  ["conceal"] = 'Zakryj: Odwróć odkrytą kartę w twojej ręce.', 
  ["consume"] = 'Pochłoń: Zjedz jednostkę i wzmocnij tę jednostkę o siłę pochłoniętej. Jeśli pochłonięta jednostka znajduje się na polu bitwy, zniszcz ją. Jeśli znajduje się w ręce lub talii, przenieś ją na cmentarz. Jeśli znajduje się na cmentarzu, usuń ją z gry.', 
  ["cooldown"] = 'Odnowienie: Liczba tur przed ponownym użyciem umiejętności rozkazu lub opłaty.', 
  ["counter"] = 'Licznik: Zlicza wystąpienie określonego warunku. Licznik resetuje się, gdy jednostka opuści pole bitwy.', 
  ["cover"] = 'ignore', 
  ["craven"] = 'Tchórz: Aktywuje umiejętność, jeżeli aktualnie masz przewagę punktową.', 
  ["create"] = 'Utwórz: Stwórz jedną spośród trzech losowo wybranych kart z określonego źródła.', 
  ["crew"] = 'Załoga: Aktywuj tę umiejętność, jeśli ta jednostka znajduje się pomiędzy dwoma Żołnierzami.', 
  ["crewed"] = 'Ignore.', 
  ["crown"] = 'Moneta: Podstawowa waluta Novigradu, wymagana do wnoszenia opłat i haraczy. Możesz dysponować maksymalnie 9 monet. Połowa twojego zapasu monet (zaokrągloną w dół) przechodzi z tobą do kolejnej rundy.', 
  ["damage"] = 'Zrań: Zmniejsz siłę jednostki.', 
  ["damaged"] = 'Ranna: Aktualna siła jednostki jest mniejsza niż jej siła bazowa.', 
  ["deadlock"] = 'Starcie: Sytuacja, w której żaden z graczy nie spasował.', 
  ["deathblow"] = 'Śmiertelny cios: Aktywuj tę umiejętność, jeśli ta karta zniszczyła jednostkę.', 
  ["deathwish"] = 'Zemsta: Aktywuj tę umiejętność, gdy karta zostanie zniszczona i przeniesiona z pola walki na cmentarz. Uwaga: Wygnane jednostki nie trafiają na cmentarz.', 
  ["demote"] = 'Zdegraduj: Zmień złotą kartę w srebrną lub w brązową, jeśli taki był jej oryginalny kolor.', 
  ["deploy"] = 'Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.', 
  ["destroy"] = 'Zniszcz: Przenieś kartę na cmentarz.', 
  ["discard"] = 'Odrzuć: Przenieś kartę ze swojej ręki na cmentarz. Uwaga: Powiązane umiejętności nie są aktywowane, jeśli karta zostaje odrzucona ręcznie.', 
  ["dominance"] = 'Dominacja: Aktywuj tę umiejętność, jeśli kontrolujesz inną jednostkę z największą siłą na polu walki.', 
  ["doomed"] = 'Fatum: Ten status usuwa jednostkę z gry, kiedy jednostka ta opuści pole bitwy.', 
  ["drain"] = 'Kradzież: Zadaje obrażenia i wzmacnia się o liczbę punktów równą ich sile.', 
  ["draw"] = 'Dobierz: Przenieś określoną liczbę kart ze szczytu talii do ręki.', 
  ["duel"] = 'Pojedynek: Jednostki na zmianę zadają sobie nawzajem liczbę pkt obrażeń równą swojej sile aż do zniszczenia jednej z nich.', 
  ["enemy"] = 'Wróg: Jednostka znajdująca się po stronie przeciwnika.', 
  ["fatigue"] = 'Jednorazowa: Umiejętność tej karty może zostać użyta tylko raz na grę.', 
  ["fee"] = 'Opłata: Skorzystaj z tej umiejętności, wydając określoną liczbę monet.', 
  ["formation"] = 'Formacja: Jeśli zagrasz tę kartę na rząd bliskiego starcia, zyskaj Zapał. Jeśli zagrasz tę kartę na rząd dalekiego zasięgu, wzmocnij tę jednostkę o 1.', 
  ["friendly"] = 'Sojusznik: Jednostka znajdująca się po twojej stronie.', 
  ["gamble"] = 'Zakład: Oddaj się odrobinie hazardu.', 
  ["gold"] = 'Odporność: Ten status uniemożliwia tej karcie bycie celem.', 
  ["harmony"] = 'Harmonia: Wzmocnij tę kartę o 1 za każdym razem, gdy zagrasz po swojej stronie jednostkę Scoia\'tael o kategorii głównej będącej unikatem wśród innych sojuszniczych jednostek Scoia\'tael.', 
  ["hazard"] = 'Zagrożenie: Negatywny wpływ na rząd. Może zostać zastąpiony innym efektem, znika wraz z końcem rundy.', 
  ["heal"] = 'Uzdrów: Jeśli obecna siła jednostki jest niższa od jej siły bazowej, przywróć jej siłę bazową lub określoną liczbę punktów siły.', 
  ["highest"] = 'Najsilniejsze: Najwyższa siła, remisy rozwiązywane losowo.', 
  ["hoard"] = 'Kapitał: Skorzystaj z tej umiejętności, jeśli dysponujesz określoną liczbą monet lub ich zapasem wykraczającym poza tę wartość.', 
  ["idle"] = 'Bezczynność: Liczba tur, które jednostka musi spędzić na polu bitwy, nim będzie można ją aktywować.', 
  ["immobile"] = 'Nie można przenieść.', 
  ["immune"] = 'Odporność: Ten status uniemożliwia ręczne branie tej karty na cel.', 
  ["insanity"] = 'Amok: Jeśli nie masz dość monet, zadaj tej jednostce obrażenia równe jej opłacie, żeby skorzystać z jej umiejętności. Uwaga: nie można skorzystać z amoku, jeśli doprowadziłoby to do zniszczenia objętej nim jednostki.', 
  ["inspired"] = 'Inspiracja: Aktywuj tę umiejętność, jeśli aktualna siła tej jednostki przewyższa jej siłę bazową.', 
  ["intimidate"] = 'Zastraszenie: Wzmocnij tę kartę o 1 lub o wskazaną wartość za każdym razem, gdy zagrywasz kartę Zbrodni.', 
  ["leadership"] = 'Natchnienie: Aktywuje umiejętność, gdy zostanie użyta umiejętność dowódcy.', 
  ["lock"] = 'Zablokuj: Status dezaktywujący umiejętności jednostki.', 
  ["lowest"] = 'Najsłabsze: Najniższa siła, remisy rozwiązywane losowo.', 
  ["mayhem"] = 'Występek: Wzmocnij tę kartę o 1 lub o wskazaną wartość za każdym razem, gdy zagrywasz kartę Zbrodni.', 
  ["melee"] = 'Bliskie starcie: Tę umiejętność można wykorzystać tylko w rzędzie bliskiego starcia.', 
  ["mulligan"] = 'Wymień: Wtasuj kartę z twojej ręki do talii i dobierz kartę ze szczytu twojej talii.', 
  ["muster"] = 'Wezwanie: Zagraj automatycznie z talii.', 
  ["non_decoyable"] = 'Nieustępliwa: Nie można przenieść z powrotem do ręki.', 
  ["order"] = 'Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.', 
  ["overstrain"] = 'Wysiłek: Aktywuje tę umiejętność za każdym razem, gdy poprzedzająca umiejętność zadziałała na cel.', 
  ["pair"] = 'Para: Aktywuje umiejętność, jeżeli na polu bitwy jest już jeden egzemplarz tej karty.', 
  ["poison"] = 'Trucizna: Status. Jeśli jednostka dwukrotnie zyska status „Trucizna”, zniszcz ją.', 
  ["profit"] = 'Zysk: Zyskaj określoną liczbę monet po zagraniu tej karty. Możesz posiadać maksymalnie 9 monet.', 
  ["promote"] = 'Awansuj: Zmień kartę w złotą do końca tej rundy.', 
  ["purify"] = 'Oczyść: Usuń wszystkie statusy.', 
  ["ranged"] = 'Daleki zasięg: Tę umiejętność można wykorzystać tylko w rzędzie dalekiego zasięgu.', 
  ["reach"] = 'Zasięg: Maksymalna odległość celu w rzędach.', 
  ["regress"] = 'Odrodzenie: Przywróć siłę jednostki do stanu początkowego.', 
  ["regressing"] = 'Niestabilna: Kiedy ta jednostka zostanie usunięta z pola bitwy, jej siła bazowa zostanie przywrócona do wartości, jaką ta karta posiada w kolekcji.\nTej umiejętności nie da się zablokować.', 
  ["reset"] = 'Zresetuj: Przywróć jednostce jej siłę bazową.', 
  ["resilient"] = 'Wytrzymałość: Status, który pozwala jednostce pozostać na polu bitwy na końcu rundy i przywraca jej bazową siłę, jeśli została wzmocniona.', 
  ["resistant"] = 'Odporność: Określone efekty Zagrożenia nie działają na tę jednostkę.', 
  ["restrained"] = 'Nie można brać na cel Czempionów.', 
  ["resupply"] = 'Zaopatrzenie: Aktywuj tę umiejętność za każdym razem, gdy zagrywasz kartę Działań Wojennych.', 
  ["resurrect"] = 'Wskrześ: Zagraj z twojego cmentarza.', 
  ["retaliation"] = 'Odwet: Aktywuje umiejętność za każdym razem, gdy ta jednostka zostanie zraniona, ale nie zostanie przeniesiona na cmentarz.', 
  ["reveal"] = 'Ujawnij: Pokaż kartę obu graczom, po czym ponownie ją schowaj w ręce lub talii.', 
  ["revealed"] = 'Ujawniona karta: Karta w ręce, która została odwrócona.', 
  ["revenge"] = 'Rewanż: Aktywuje umiejętność po przeniesieniu karty z pola bitwy na cmentarz w czasie tury przeciwnika.', 
  ["round_end"] = 'Koniec rundy: Umiejętność tej karty aktywuje się na koniec rundy.', 
  ["seize"] = 'Przechwycenie: Przenieś wroga do przeciwnego rzędu.', 
  ["shield"] = 'Tarcza: Status, który blokuje następnie obrażenia zadane tej jednostce.', 
  ["solitary"] = 'Samotnik: Aktywuje umiejętność, jeżeli na polu bitwy nie ma żadnego innego egzemplarza tej karty.', 
  ["spawn"] = 'Stwórz: Dodaj kartę do gry.', 
  ["spend"] = 'Wydatek: Liczba monet wymaganych do wydania w celu skorzystania z tej umiejętności.', 
  ["spring"] = 'Aktywuj: Odkryj zakrytą kartę zasadzki na polu bitwy i aktywuj jej umiejętność.', 
  ["spying"] = 'Szpieg: Status jednostki zagrywanej po przeciwnej stronie pola bitwy lub tam przeniesionej.', 
  ["strengthen"] = 'Ulepsz: Zwiększ siłę bazową jednostki.', 
  ["stubborn"] = 'Nieustępliwa: Nie można zagrać ponownie ani cofnąć do ręki.', 
  ["summon"] = 'Wezwij: Przenieś automatycznie na pole bitwy (taka jednostka nie jest uznawana za zagraną).', 
  ["swap"] = 'Zamiana: Przenieś kartę z ręki do talii i dobierz zamiast niej inną podczas twojej tury.', 
  ["thrive"] = 'Pokrzepienie: Wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdym razem, gdy zagrasz silniejszego sojusznika.', 
  ["timer"] = 'Odliczanie: Zmniejsz odliczanie o 1 co turę, gdy jednostka z tą umiejętnością jest na polu bitwy. Gdy licznik dojdzie do 0 umiejętność aktywuje się. Odliczanie resetuje się, gdy jednostka opuści pole bitwy.', 
  ["token"] = 'Sługa: Jednostka usuwana z gry na końcu rundy.', 
  ["transform"] = 'Przemień: Przemień kartę w inną.', 
  ["tribute"] = 'Haracz: Podczas rozmieszczenia możesz wydać określoną liczbę monet, żeby skorzystać z tej umiejętności.', 
  ["trio"] = 'Trio: dokładnie 3 niezablokowane egzemplarze danej jednostki w tym samym rzędzie.', 
  ["truce"] = 'Rozejm: Jeśli żaden z graczy nie spasował.', 
  ["turn_end"] = 'Koniec tury: Ta umiejętność aktywuje się pod koniec twojej tury.', 
  ["turn_start"] = 'Początek tury: Ta umiejętność aktywuje się na początku twojej tury.', 
  ["veteran"] = 'Weteran X: Na początku drugiej i trzeciej rundy wzmocnij tę jednostkę o X, gdziekolwiek się znajduje.', 
  ["vitality"] = 'Witalność: Status, który wzmacnia tę jednostkę o 1 na koniec jej tury. Uwaga: tury witalności mogą się kumulować; 1 tura witalności anuluje 1 turę krwawienia.', 
  ["weaken"] = 'Osłab: Zmniejsz siłę bazową jednostki. Jeśli spadnie poniżej 1, usuń ją z gry. Nie aktywuje umiejętności zemsty.', 
  ["zeal"] = 'Zapał: Umiejętność rozkazu może zostać wykorzystana w tej samej turze, w której umieszczono kartę na polu bitwy.', 
}
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.