Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Utils/opis

local Utils = {}

function Utils.split(inputstring, separator)
  local outputtable = {}
  for i in string.gmatch(inputstring, '[^\\'..separator..']+') do
    table.insert(outputtable, i)
  end
  return outputtable
end

function Utils.contains(frame)
  if frame.args[1]:find(frame.args[2]) then
    return 1
  else
    return nil
  end
end

function Utils.trim(text)
  return text:match('^%s*(.-)%s*$')
end

function Utils.contains(t, a)
  for i, b in ipairs(t) do
    if a == b then
      return true
    end
  end
  return false
end

function Utils.countValues(t, val)
  local c = 0
  for i, v in ipairs(t) do
    if v == val then c = c + 1 end
  end
  return c
end

return Utils
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.