FANDOM


Red copyright

Ten plik pochodzi z chronionej prawami autorskimi gry. Prawa należą do producenta gry. Jego użycie kwalifikuje się pod zasady dozwolonego użytku według prawa Stanów Zjednoczonych.

Poniższa treść pochodzi z oficjalnych stron CD Projekt RED:

Własność Gwinta. Gwint, w tym (lecz nie wyłącznie) jego elementy wizualne, postacie, fabuła, przedmioty, muzyka, szata graficzna, oprogramowanie, interfejs użytkownika, wygląd, mechanika gry, gameplay, audio, wideo, tekst, układ graficzny, bazy danych, dane, wszelka inna treść oraz Prawa Własności Intelektualnej (zdefiniowane poniżej), a także inne przysługujące zgodnie z prawem prawa do ich wykorzystania, są własnością CD PROJEKT RED lub też są przedmiotem licencji udzielonej CD PROJEKT RED przez osoby trzecie. O ile nie wskazano inaczej w niniejszej Umowie, wszystkie prawa do Gwinta są zastrzeżone. Nie udzielamy pozwolenia na korzystanie z jakiejkolwiek części Gwinta w inny sposób niż dozwolony na mocy niniejszej Umowy. Na mocy niniejszej Umowy nie przenosimy na Ciebie żadnych praw lub korzyści.

Możesz zrobić co chcesz (w granicach rozsądku i jeśli jest to zgodne z tymi Zasadami). Oto kilka przykładów: (...) Stworzenie strony społecznościowej, strony fanowskiej, bądź grupy dyskusyjnej dotyczącej Gwinta.

Biorąc pod uwagę powyższe uważamy, że plik może zostać wykorzystany na tej stronie zgodnie z zasadami dozwolonego użytku według prawa Stanów Zjednoczonych, ponieważ:

  • Dany plik zostaje użyty w celach informacyjnych.
  • Jego użycie nie ogranicza możliwości zarobkowych właściciela, a strona nie pobiera za to żadnych korzyści materialnych.
  • Gwint Wiki można zaklasyfikować jako stronę społecznościową i stronę fanowską dotyczącą Gwinta.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.